Gold:
Die 15 lede van Span Namibië sal die wenner van die Silwer Kaartjie-geleentheid plus die top 14 hardlopers van die At Large List insluit. Die huidige roosterstatus kan gevind word op www.backyardultra.com onder "2024 spankampioenskappe".

By Groot optredes kan by enige geaffilieerde Backyard Ultra opgeneem word, 'n volledige lys is op dieselfde webwerf onder "Races". Kwalifiserende atlete sluit in:.

Die wenner sal as die Nasionale Kampioen vir 2024 aangewys word. Gelyktydige satellietkampioenskappe sal in meer as 50 lande gehou word. Elke werf voltooi deur 'n spanlid sal as een punt tel. Die land wat die meeste punte aanteken, sal as die Wêreldspankampioen aangewys word. Die top 50 nasionale kampioene van hierdie wedrenne sal 'n plek in die 2025 Wêreld individuele kampioenskappe verdien.

The 15 members of Team Namibia will include the winner of the Silver Ticket Event plus the top 14 runners from the At Large List. The current roster status can be found on www.backyardultra.com under “2024 team Championships”.

At Large performances can be recorded at any affiliated Backyard Ultra, a complete list is on the same website under “Races”. Eligible athletes include:.

The winner will be named the National Champion for 2024. Simultaneous Satellite Championships will be held in over 50 countries. Each Yard completed by a Team member will count as one point. The country recording the most points will be named the World Team Champion. The top 50 national Champions from these races will earn a slot in the 2025 World Individual Championships.