Catalan: Sant Joan les Fonts és un petit poble ubicat al bell mig del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb el seu pont medieval i l’església nova feta de pedra volcànica et situa en l’època medieval per uns instants. El recorregut d’aquesta Backyard recorre els indrets històrics del poble, amb sortida des de dins del Castell de Juvinyà, creuant el pont medieval i passant dues vegades per davant de l’església nova. Un cop sortim de Sant Joan, ens endinsarem al parc natural de la zona Volcànica de la Garrotxa per passar davant de l’antiga pedrera de Sant Joan les Fonts per continuar cap als majestuosos Cingles de Fontfreda, creuarem el riu Fluvià dues vegades per uns passos de pedra i passarem a la zona rural del poble on tindrem vistes a l’entorn privilegiat de la Garrotxa, veurem grans prats amb vaques pasturant, i potser fins i tot ens creuem amb alguna gallina al mig del camí. També passarem algun petit tram de bosc d’ensomni vestit de tardor per acabar tornant pel costat del canal al poble, on només els més valents, seran capaços d’encetar una nova volta.

Spanish: Sant Joan les Fonts es un pequeño pueblo ubicado en medio del parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con su puente medieval y la iglesia nueva hecha de piedra volcánica te sitúa en la época medieval por unos instantes. El recorrido de esta Backyard recorre los lugares históricos del pueblo, con salida desde dentro del Castell de Juvinyà, cruzando el puente medieval y pasando dos veces por delante de la iglesia nueva. Una vez salimos de Sant Joan, nos adentraremos en el parque natural de la zona Volcánica de la Garrotxa para pasar delante de la antigua cantera de Sant Joan les Fonts para continuar hacia los majestuosos Cingles de Fontfreda, cruzaremos el río Fluvià dos veces por unos pasos de piedra y pasaremos a la zona rural del pueblo donde tendremos vistas al entorno privilegiado de la Garrotxa, veremos grandes prados con vacas pastando, y quizás incluso nos cruzamos con alguna gallina en medio del camino. También pasaremos algún pequeño tramo de bosque de ensueño vestido de otoño para acabar volviendo junto al canal al pueblo, donde sólo los más valientes, serán capaces de empezar una nueva vuelta.

English: Sant Joan les Fonts is a small town located in the middle of the natural park of the Garrotxa Volcanic Zone, with its medieval bridge and the new church made of volcanic stone puts you in the medieval era for a few moments. The route of this Backyard goes through the historic places of the town, starting from inside the Castle of Juvinyà, crossing the medieval bridge and passing twice in front of the new church. Once we leave Sant Joan, we will enter the natural park of the Garrotxa Volcanic Zone area to pass in front of the old quarry of Sant Joan les Fonts to continue towards the majestic Cingles de Fontfreda, we will cross the Fluvià river twice for a few steps of stone and we will pass to the rural area of ​​the village where we will have views of the privileged environment of La Garrotxa, we will see large meadows with cows grazing, and maybe we will even meet a chicken in the middle of the road. We will also pass a small stretch of dreamy forest dressed in autumn to end up returning along the side of the canal to the village, where only the bravest will be able to start a new lap.