Gold:

Medzi 15 členmi Team Slovakia budú víťaz Silver Ticket race (2024 Big Bear’s Backyard Ultra) a 14 najlepších bežcov z rebríčka (zo zoznamu At Large List). Ak by víťazom 2024 Big Bear’s Backyard Ultra nebol bežec zo Slovenska, tak Silver Ticket prepadne a  do tímu pôjde 15 bežcov z At Large List.

Aktuálny stav súpisky nájdete na www.backyardultra.com v časti „2024 Team Championships“ ->> “Backyard Ultra – World Team Championship 2024 Roster”.

Výkony započítavajúce sa do At Large zoznamu je možné zaznamenať na ktoromkoľvek oficiálnom preteku Backyard Ultra, úplný zoznam je tiež webovej stránke www.backyardultra.com v časti „Races“.

Medzi bežcov oprávnených štartovať za Team Slovakia patria tí, ktorí majú občianstvo Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a svoje kvalifikačné výkony dosiahli pod hlavićkou SVK.

Víťaz bude národným šampiónom pre rok 2024. Simultánne satelitné majstrovstvá sa budú konať vo viac ako 50 krajinách. Každý okruh dokončený členom tímu sa počíta ako jeden bod. Krajina, ktorá zaznamená najviac bodov, bude vyhlásená za majstra sveta družstiev. 50 najlepších národných šampiónov z týchto pretekov získa miesto na majstrovstvách sveta jednotlivcov v roku 2025.