Es una carrera contra uno mismo....la distancia es lo de menos....y el terreno, no importa....lo peor serà la calma 
i el silenci de la nit!! 
Serán 6,7 km. amb un desnivell de 80+.... 
La prova començarà el dia 18 de febrer a les 21 hores. 
El lloc és espectacular....